Konsten i Bro centrum

“Ananaspassgångare och kvastfening”

Samlingsnamn för fyra bronsskulpturer i Bro Centrum. Konstnär: Olle Brand 1950–1994.

 1. Ananas
  (Längd 25 cm) Liggande på brokant vid damm.

 1. Kvastfening sexbent karp (Fisk)
  (Längd 40 cm) ”Gående” på motsatt sida av brokant.

 1. Mullvad
  (Längd 40 cm) Liggande på granitblock några meter från dammen.

 1. ”Stor rutig fisk”
  (Längd 120–150 cm) Liggande på smågatsten nära damm.

Enligt Olle Brands brev från 1994 har de fyra skulpturerna inspirerats av mullvadar, karpar, vattenstånd och kvastfeningar som promenerar upp på land för att kanske förena sig med en ananas. Här kan du läsa Olles brev: Olle Brand om sina tankar kring skapandet av skulpturerna.